Variabeldefinisjon

Aksjesparekonto

  English
Navn Aksjesparekonto
Definisjon En konto hvor personlig skatteytere kan samle børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Det kan også stå kontanter på en aksjesparekonto.
Gyldig fra 2017-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Aksjesparekonto ble innført 1.september 2017. Aksjedelen av aksjesparekonti blir gitt en verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger er disse justert til markedsverdi eller antatt omsetningsverdi.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01.20 - Formue
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller