Variabeldefinisjon

Skattepliktig formue i utlandet

  English
Navn Skattepliktig formue i utlandet
Definisjon Utenlandske bankinnskudd, verdipapirer og obligasjons- og pengemarkedsfond ved utgangen av året.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Formue og gjeld
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller