Variabeldefinisjon

Studiegjeld

  English
Navn Studiegjeld
Definisjon Gjeld i Lånekassen ved utgangen av året.
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller