Variabeldefinisjon

Beregnet markedsverdi av primærbolig

  English
Navn Beregnet markedsverdi av primærbolig
Definisjon Omfatter beregnet markedsverdi av primærboligen, den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer For primærboligen utgjør ligningsverdien 25 prosent av markedsverdien i hele perioden. Det innebærer at vi har multiplisert ligningsverdien med 4 for å få markedsverdien. Her regnes ikke våningshus på gårdsbruk som primærbolig.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller