Variabeldefinisjon

Beregnet markedsverdi av sekundærbolig

  English
Navn Beregnet markedsverdi av sekundærbolig
Definisjon Omfatter beregnet markedsverdi av sekundærboliger. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Ligningsverdien av sekundærboliger har endret seg noe over tid, i 2010-2012 var den 40 prosent av markedsverdien, i 2013 var den 50 prosent og i 2014 var den 60 prosent. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/40, 100/50 og 100/60 disse årene. Fritidseiendommer regnes ikke som sekundærboliger. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller