Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10315: Formuesrekneskap for hushald. Sum, tal hushald og gjennomsnitt for hushald med beløp 2010 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Berekna realkapital , Berekna marknadsverdi primærbustad , Berekna marknadsverdi sekundærbustad ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.

formuesrekneskap

Aksjesparekonto

Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Usikra gjeld

Tal for usikra gjeld viser situasjonen ved utgangen av inntektsåret, og er først tilgjengeleg frå og med 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken