Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10315: Formuesrekneskap for hushald. Sum, tal hushald og gjennomsnitt for hushald med beløp 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

formuesrekneskap Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Millionar kroner:
mill. kr
Hushald med beløp (prosent):
prosent
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
kr
Referansetid
Millionar kroner:
31.12.
Hushald med beløp (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.
formuesrekneskap
Aksjesparekonto
Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken