Variabeldefinisjon

Usikret gjeld

 
Navn Usikret gjeld
Definisjon Usikret gjeld er gjeld som ikke er sikret ved registrert panterett i formuesgode som tilhører låntaker. Usikret gjeld inneholder gjeld med både rentebærende og ikke-rentebærende saldo. Dersom et lån har en medlåntaker, er hele gjelden ført på hovedlåntaker og ingenting på medlåntaker. Størrelsen på den usikrede gjelden er hentet som et situasjonsuttrekk fra Gjeldsregisteret AS per 31.12 i inntektsåret, og er først tilgjengelig fra og med 31.12.2019.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller