Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
10315: Formuesrekneskap for hushald. Sum, tal hushald og gjennomsnitt for hushald med beløp 2010 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Millionar kroner:
mill. kr
Hushald med beløp (prosent):
prosent
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
kr
Referansetid
Millionar kroner:
31.12.
Hushald med beløp (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
formuesrekneskap
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.
formuesrekneskap
Aksjesparekonto
Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken