Søk

Viser 16 av 37
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 4. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 5. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 6. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2020-2100 Framskrevne befolkningstall 2020-2100 2022 2040 2060 2080 2100 Befolkning

 7. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet

 8. Samiske forhold

  Offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold. Befolkningsendring i STN-området Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjellet Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjel

 9. Arbeidskraftundersøkelsen

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Arbeidsledighet og sysselsetting for personer 15-74 år

 10. Bruk av IKT i husholdningene

  . Andel (16-79 år) som har kjøpt/bestilt film eller musikk siste tre måneder IKT-bruk i befolkningen IKT-bruk i befolkningen 2016 2018 2020 2022 Andel av befolkningen 16-79

 11. Arbeidsavklaringspenger

  . 2021 Mottakere av arbeidsavklaringspenger Mottakere av arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen Begge

 12. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

  Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Tilknytning til arbeid

 13. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

  Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen

 14. Uføretrygdede

  Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter

 15. Personer med flyktningbakgrunn

  Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år. Andel av Norges befolkning med flyktningbakgrunn Personer med flyktningbakgrunn, per 1

 16. Plan- og byggesaksbehandling

  . Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.