Regionale befolkningsframskrivinger

Oppdatert: 18. august 2020

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet)
Befolkningen i fylkene, registrert og fremskrevet (hovedalternativet)

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Les om resultater, metoder og forutsetninger i rapporten Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050.

Kontakt

Henvendelser om regionale framskrivinger

regfram@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42