Ny statistikk

Kosthald er ein ny statistikk frå Statistisk sentralbyrå. Ved første publisering kjem kosthaldsstatistikk for befolkninga for 2018. Publiseringsdatoen er utsett. Ny dato er 12. juni 2024.

Kosthald

Oppdatert: Ikkje tilgjengeleg

Neste oppdatering: 12. juni 2024