Tettsteders befolkning og areal

Oppdatert: 6. oktober 2020

Neste oppdatering: 14. september 2021

Andel som bor i tettsteder
Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også antall innbyggere som bor tett og spredt i hver kommune og i hvert fylke.

Kontakt