Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 42 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Holdninger til innvandrere og innvandring

   Publisert:

   Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe

   Statistikk
  • Befolkning

   Publisert:

   Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet i Noreg Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før Endringar i befolkninga siste kvartal, og same kvartal året før 3. kvartal 2021 3

   Statistikk
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også antall innbyggere som bor tett og spredt i hver kommune og i hvert

   Statistikk
  • Samiske forhold

   Publisert:

   7,7 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

   Statistikk
  • Befolkningen på Svalbard

   Publisert:

   Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny halvår 2021 er oppdatert med riktige tall 21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny

   Statistikk
  • Familier og husholdninger

   Publisert:

   .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

   Statistikk
  • Adopsjoner

   Publisert:

   SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Christian Sørlien Molstad E-post: christian.molstad@ssb.no tlf.: 40 81 14

   Statistikk
  • Innvandrere etter innvandringsgrunn

   Publisert:

   Innvandrere etter innvandringsgrunnPublisert 25. mai 2021 2020 Endring i prosent Innvandring i alt siden 1990 2019 - 2020 2010 - 2020 I alt 24 438 -36,4 -51,8 931 958 Arbeid 11 137 -33,0 -53,1 319 9

   Statistikk
  • Personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   Personer med flyktningbakgrunn, per 1. januarPublisert 25. mai 2021 2021 Endring i prosent 2021 2020 - 2021 Andel personer med flyktningbakgrunn av alle innvandrere. Prosent Andel personer med flykt

   Statistikk
  • Personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år. Andel av Norges befolkning med flyktningbakgrunn Personer med

   Statistikk
  • Overgang til norsk statsborgerskap

   Publisert:

   SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag innvandring E-post: oppdraginnvandring@ssb.no Ghazala Naz E-post: ghazala.naz@ssb.no tlf.: 41 76 77 91 Kåre Vassenden E

   Statistikk
  • Befolkning - kvartalvis

   Publisert:

   Befolkning og endring siste kvartalPublisert 19. mai 2021 1. kvartal 2021 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 398 804 Folkevekst 7 435.: 41 54 79 65 Espen Andersen E-post: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

   Statistikk
  • Befolkningen på Svalbard

   Publisert:

   Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 4. mai 2021 1. halvår 20211 I alt Menn Kvinner 11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli. I alt

   Statistikk
  • Flyttinger

   Publisert:

   : Statistisk sentralbyrå SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no Even

   Statistikk
  • Fødte

   Publisert:

   .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

   Statistikk