Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (17)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (17)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 17 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt)

   Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere

   Publisert:

   . Jevnt over er innvandrerbefolkningen yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Siden en stor del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo, har forhold i Oslo en større innvirkning på innvandrernes boforhold enn for befolkningen for. Innvandrerbefolkningen er også jevnt over yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det bidrar til å forsterke de forskjellene vi finner, siden yngre personer generelt

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

   Hvor bor egentlig studentene?

   Publisert:

   . Naturlig nok vil de relative forskjellene for denne aldersgruppen derfor bli mye større enn for hele befolkningen sett under ett. Disse tallene er tilgjengelig i Statistikkbanken . På ti år kan mye endre seg Fra forrige folketelling i 2001 har Norges befolkning

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

   Mindre husholdninger over hele landet

   Publisert:

   Mindre husholdninger over hele landet Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det på tellingsdagen 19. november var 2 224 000 privathusholdninger i Norge. Av disse var hele 40 prosent enperso

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

   Publisert:

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre I aldergruppen 19-66 år var arbeid den viktigste inntektskilden for 69 prosent av befolkningen: Statistisk sentralbyrå < Forrige 1 2 Neste > Ser vi på hele befolkningen var det 44 prosent som hadde arbeid som viktigste inntektskilde

   Statistikk
  • Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Stadig flere dør av KOLS

   Publisert:

   Stadig flere dør av KOLS I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forår

   Statistikk
  • Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

   Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

   Publisert:

   Statistikk over utgifter, årsverk, aktiviteter og resultater i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), blant annet asylsaker og saksbehandlingstid. Betydelig kortere saksbehandlingstid

   Statistikk
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk
  • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

   Fedrekvoten mer populær enn noen gang

   Publisert:

   Kjønnslikestilling i Norge, fylker og kommuner. Forskjeller og likheter mellom kvinner og menn i arbeidsliv, utdanning, inntekt og tidsbruk. Flere fedre benytter seg av fedrekvoten, gapet mellom andel

   Statistikk
  • Navn

   Nora og William på navnetoppen i fjor

   Publisert:

   William befester posisjonen og topper listen sammen med Nora i 2016. Nora og William på navnetoppen i fjor William befester posisjonen og topper listen sammen med Nora i 2016. Topp ti, jentenavn og gu

   Statistikk
  • Navn

   Publisert:

   Topp ti, jentenavn og guttenavn. 2020Publisert 21. januar 2021 Antall Per 1 000 Jentenavn Nora/Norah 416 15 Emma 362 13 Ella 337 12 Maja/Maia/Maya 321 12 Olivia 315 12 Emilie 306 11 Sofie/Soph

   Statistikk