Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (11)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (11)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 11 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk
  • Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne, og utviklingen over tid, sammenlignet med hele befolkningen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har i 2. kvartal hvert år noen

   Statistikk
  • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Publisert:

   (prosent) 1Inkl. ikke- bosatte 2Tyrkia er inkludert. Registrerte helt arbeidsledige i alt 108 987 3,9 Befolkningen eksklusive innvandrere1 63 149 2,7 Alle

   Statistikk
  • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

   Publisert:

   nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27 Hele befolkningen 2 493 510 75,5 -20 995 -1,0 Befolkningen eksklusive innvandrere 2 057 978 78,1 -16 590 -0,7 Innvandrere i alt 435 532 65,4 -4

   Statistikk
  • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

   Publisert:

   , kjønn og todelt landgruppe 2020 Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Gruppe 1 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år Absolutte tall Hele befolkningen 2 493 510 214 803 873 270 892 560 512 877 Befolkningen eksklusive innvandrere 2

   Statistikk
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som kan gi brudd i statistikken 2Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledigeSysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2019 2020 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,5 70,4 70,1 70,9 70,3 70,6 72,7 72,8 Menn 73,4 73,3 72,9 73,8 73,3 73,2 75,5

   Statistikk
  • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

   Publisert:

   . Brudd og sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt Personer, ikke sesongjustert Arbeidsstyrken Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga Sysselsette Sysselsette i prosent av befolkninga Arbeidslause Arbeidslause i prosent av

   Statistikk