Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Statistikk (7)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (7)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 7 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

   Statistikk
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som kan gi brudd i statistikken 2Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledigeSysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe

   Statistikk
  • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Publisert:

   (prosent) 1Inkl. ikke- bosatte 2Tyrkia er inkludert. Registrerte helt arbeidsledige i alt 108 987 3,9 Befolkningen eksklusive innvandrere1 63 149 2,7 Alle

   Statistikk
  • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Nedgang i ledigheten blant innvandrere

   Publisert:

   Statistikk over ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 prosent

   Statistikk
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Færre med deltidsarbeid

   Publisert:

   . kvartal 2016 var 69,8 prosent av befolkningen 15-74 år yrkesaktive. Færre med deltidsarbeid Det ble nær 30 000. For befolkningen totalt i alderen 15-74 år gikk arbeidsstyrkeprosenten ned fra 70,7 til 69,8 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Nedgangen gjaldt både menn og kvinner

   Statistikk
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk