290277
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/reinjakt/aar
290277
statistikk
2017-12-13T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
reinjakt, Villreinjakt, felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Villreinjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5 515

antall villrein skutt høsten 2017

Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2016 - 20172013 - 2017
2017
I alt5 515100,0-10,0-22,8
Hanndyr
Kalv78214,2-10,8-25,8
1 1/2 år4588,3-17,0-30,1
Eldre1 64329,816,2-11,4
Hunndyr
Kalv66312,0-20,1-28,7
1 1/2 år2945,33,9-27,9
Eldre1 67530,4-22,9-25,2

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Villreinjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområde

Villreinjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområde
I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
19936 6258737407913551 8721 99452
19946 5818457098353651 7392 08841
19957 7771 0519388163981 8492 72543
19969 3951 2551 1219265172 2883 28848
19979 1791 1481 0421 0305602 0623 33745
19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
20007 6319758907403322 0712 62336
20016 9761 0338977043051 7102 32750
20026 6171 0298576382521 7372 10458
20034 4176406574001771 1871 35651
20043 8956275133441581 0711 18255
20054 8176475324432481 5671 38047
20065 0916486044732191 5361 61146
20074 6706986153951971 2791 48650
20085 1557696695032351 2331 74655
20095 0988106794632251 2881 63353
20105 4478097275492641 3141 78452
20115 4238486735642721 3161 75039
20125 4517857015962991 3481 72233
20137 1401 0549306554081 8542 23939
20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
20156 5098767847323681 5682 18131
20166 1298778305522831 4142 17324
20175 5157826634582941 6431 67524
 
Villreinområde
Setesdal - Ryfylke367603838167414112
Skaulen - Etnefjella20000117
Setesdal - Austhei481094281516
Hardangervidda1 3941221061187055142714
Blefjell2955327728
Nordfjella6428658553021519817
Oksenhalvøya0000000.
Fjellheimen5011824141156
Brattefjell - Vindeggen931612129103433
Lærdal - Årdal0000000.
Vest - Jotunheimen0000000.
Reinheimen-Breheimen5819566291819318063
Førdefjella1022202267
Sunnfjord1933304695
Svartebotnen922301190
Snøhetta6207075643616920652
Rondane4096358373010511644
Sølnkletten23724301418668540
Forelhogna48112510044386910576
Knutshø19030311110594945
Norefjell- Reinsjøfjell2664952169637776
Våmur - Roan509832141463
Tolga øst18000018060

Tabell 2 
Villreinjakt. Antall tillatt felte dyr, felte dyr og fellingsprosent

Villreinjakt. Antall tillatt felte dyr, felte dyr og fellingsprosent
Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
199316 1836 62541
199416 2926 58140
199518 3967 77742
199617 9879 39552
199712 7539 17972
199812 7549 76177
199915 8628 99257
200018 0877 63142
200119 7696 97635
200220 4116 61732
200321 9334 41720
200422 0813 89518
200521 2874 81723
200613 8215 09137
200711 3674 67041
20088 6015 15560
20097 1025 09872
201010 2145 44753
201110 9865 42349
20129 3025 45159
201318 3547 14039
201420 9667 94438
201520 9126 50931
201625 4656 12924
201722 6745 51524

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
 
Jaktfelt
Det er et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
 
Tillatt felt
Det er det antall dyr som kommunene har gitt det enkelte jaktfelt tillatelse til å felle.
 
Rettet avskyting
Det er fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosent kalv, 1 ½ åringer og voksne hann- og hunndyr.
 
Fellingsprosent
Det er felte dyr i prosent av tillatt felt.
 
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter. 
 
 

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av villreinområder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Villreinområde

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Lovhjemmel

Viltloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Datakilder og utvalg

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB