362835
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/reinjakt/aar
362835
statistikk
2019-12-13T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
reinjakt, Villreinjakt, felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Villreinjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4 738

antall villrein skutt høsten 2019

Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2018 - 20192015 - 2019
2019
I alt4 738100,014,0-27,2
Hanndyr
Kalv60912,9-0,5-30,5
1 1/2 år2485,2-21,3-66,1
Eldre2 16145,660,137,8
Hunndyr
Kalv54011,41,5-31,1
1 1/2 år1613,4-27,8-56,3
Eldre1 01921,5-9,3-53,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde

Felte villrein fordelt på alder, kjønn og villreinområde
I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
19957 7771 0519388163981 8492 72543
19969 3951 2551 1219265172 2883 28848
19979 1791 1481 0421 0305602 0623 33745
19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
20007 6319758907403322 0712 62336
20016 9761 0338977043051 7102 32750
20026 6171 0298576382521 7372 10458
20034 4176406574001771 1871 35651
20043 8956275133441581 0711 18255
20054 8176475324432481 5671 38047
20065 0916486044732191 5361 61146
20074 6706986153951971 2791 48650
20085 1557696695032351 2331 74655
20095 0988106794632251 2881 63353
20105 4478097275492641 3141 78452
20115 4238486735642721 3161 75039
20125 4517857015962991 3481 72233
20137 1401 0549306554081 8542 23939
20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
20156 5098767847323681 5682 18131
20166 1298778305522831 4142 17324
20175 5157826634582941 6431 67524
20184 1566125323152231 3501 12439
20194 7386095402481612 1611 01933
 
Villreinområde
Setesdal - Ryfylke36866589178813017
Skaulen - Etnefjella1943543054
Setesdal - Austhei70161084131923
Hardangervidda1 27044541 248521
Blefjell2856353627
Nordfjella119171277542240
Oksenhalvøya0000000.
Fjellheimen91181944143276
Brattefjell - Vindeggen12524131813154228
Lærdal - Årdal900009060
Vest - Jotunheimen33000124820
Reinheimen - Breheimen724131114322320422072
Førdefjella10042121100
Sunnfjord1342013387
Svartebotnen2135406391
Snøhetta5897278542915020642
Rondane4398256461612011953
Sølnkletten1822922612625146
Forollhogna2296171213363773
Knutshø188272499635645
Norefjell - Reinsjøfjell162413296274790
Våmur - Roan425762101276
Tolga østfjell700007014

Tabell 2 
Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent

Antall tillatt felte villrein, felte villrein og fellingsprosent
Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
199516 1837 77748
199616 2929 39558
199718 3969 17950
199817 9879 76154
199912 7538 99271
200012 7547 63160
200115 8626 97644
200218 0876 61737
200319 7694 41722
200420 4113 89519
200521 9334 81722
200622 0815 09123
200721 2874 67022
200813 8215 15537
200911 3675 09845
20108 6015 44763
20117 1025 42376
201210 2145 45153
201310 9867 14065
20149 3027 94485
201520 9126 50931
201625 4656 12924
201722 6745 51524
201810 5754 15639
201914 2364 73833

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
 
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
 
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
 
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
 
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
 
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter. 
 
 

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av villreinområder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Villreinområde

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Lovhjemmel

Viltloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Datakilder og utvalg

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB