403022
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/kvartal
403022
statistikk
2020-03-02T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Kommunale finanser, Offentlig forvaltning , Statlige finanser, Offentlig sektor
true

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5,7 %

økning i offentlige utgifter i løpet av det siste året

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter siste fire kvartaler
Milliarder kronerEndr. i pst. fra forrige år
4. kvartal 20174. kvartal 20184. kvartal 20194. kvartal 20184. kvartal 2019
Inntekter1 8011 9832 03010,22,4
Utgifter1 6361 7071 8044,35,7
Overskudd165277227
 
Utgifter i prosent av BNP49,648,351,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Kvartal. Millioner kroner

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Kvartal. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
A. Inntekter511 846548 542476 975492 856
Skatter161 392151 341139 394156 052
Avgifter105 790108 797110 475115 494
Kapitalskatter197414
Trygde- og pensjonspremier91 083101 88292 66496 307
Formuesinntekter117 945151 03399 16388 373
Betalinger for offentlige tjenester mv.31 94331 87732 02731 724
Løpende overføringer3 6743 6053 2484 892
 
B. Løpende utgifter415 542435 541424 541444 938
Lønnskostnader126 479137 101131 146132 382
Kjøp av varer og tjenester63 77764 04563 67162 971
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)31 29631 79731 97432 536
Formuesutgifter6 7696 3736 5896 736
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)19 18519 04719 11519 997
Stønader i kontanter til husholdninger124 506133 619130 859136 232
Subsidier15 60615 44618 06716 508
Løpende overføringer24 95626 22921 55634 563
Kapitaloverføringer2 9681 8841 5643 012
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)96 304113 00152 43447 918
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital16 96118 99023 32623 719
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU48 72151 26855 90156 744
Kapitalslit (-)-31 948-32 459-32 640-33 213
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital18818165188
 
E. Totale utgifter432 503454 531447 867468 657
 
F. Overskudd (Nettofinansinvestering, A-E)79 34394 01129 10824 199

Tabell 2 
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. År. Millioner kroner

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. År. Millioner kroner
20152016201720182019
A. Inntekter1 696 2191 696 3901 800 5681 983 4152 030 219
Skatter503 056489 016532 160616 235608 179
Avgifter372 032389 807411 414429 787440 556
Kapitalskatter295206917344
Trygde- og pensjonspremier329 000334 777344 757361 517381 936
Formuesinntekter377 080363 844388 388443 586456 514
Betalinger for offentlige tjenester mv.105 471107 713113 120119 472127 571
Løpende overføringer9 28511 02710 63812 74615 419
 
B. Løpende utgifter1 463 3711 516 9581 575 5751 640 1261 720 562
Lønnskostnader443 753459 919480 538503 332527 108
Kjøp av varer og tjenester208 979216 707229 965240 044254 464
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)102 184107 079112 143120 682127 603
Formuesutgifter26 86524 30822 64425 31226 467
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)69 06872 45274 01075 18377 344
Stønader i kontanter til husholdninger460 634478 468493 374505 536525 216
Subsidier55 07957 83859 50962 24765 627
Løpende overføringer90 22193 50596 94599 541107 304
Kapitaloverføringer6 5896 6826 4468 2489 428
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)232 848179 432224 993343 289309 657
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital45 47653 66560 15666 57282 996
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU151 990165 169173 842193 238212 634
Kapitalslit (-)-104 284-109 265-114 530-123 212-130 260
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital-2 230-2 239843-3 454622
 
E. Totale utgifter (B+D)1 508 8481 570 6241 635 7301 706 6981 803 558
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)187 371125 766164 837276 717226 661

Tabell 3 
Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter og trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner

Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter og trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner
20152016201720182019
Skatter503 056489 016532 160616 235608 179
Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum419 989435 930439 969460 170479 733
Ordinær skatt på inntekt378 987374 890366 987370 241377 516
Trinnskatt og grunnrenteskatt26 88044 29154 01769 86081 669
Skatt på formue13 19614 36415 74716 16916 320
Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer9272 3853 2183 9004 228
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum69 71439 33579 132143 389115 600
Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum17 7375 79017 63845 03336 600
Særskatt på petroleumsinntekter51 97833 54561 49498 35779 000
Annen skatt på inntekt og formue mv13 35213 75113 05912 67612 845
 
Avgifter372 032389 807411 414429 787440 556
Merverdiavgift255 182269 216283 518296 801309 000
Toll og eksportavgifter3 4843 5523 5993 7233 752
Avgifter på utvinning av petroleum4 9225 1185 2305 2975 480
Motorvognavgifter mv.37 45535 67534 89133 82931 767
Miljø- og energiavgifter21 96824 82127 27530 54629 616
Avgifter på alkohol, tobakk, legemidler og lotterier27 99729 06030 28131 92431 714
Eiendomsskatt11 17812 28513 61114 20514 747
Andre avgifter9 84710 08013 00813 46314 481
 
Kapitalskatter295206917344
Avgift på arv og gaver295206917344
 
Trygde- og pensjonspremier329 000334 777344 757361 517381 936
Medlemspremier134 207137 634142 035148 458156 247
Medlemspremier til folketrygden129 973133 387137 668143 795151 351
Medlemspremier til andre trygdeordninger4 2344 2474 3674 6634 896
Arbeidsgiverpremier194 793197 142202 722213 059225 690
Arbeidsgiveravgift til folketrygden169 706172 188176 094184 957196 400
Arbeidsgiverpremier til andre trygdeordninger25 08724 95526 62828 10329 290

Tabell 4 
Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger. Millioner kroner

Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger. Millioner kroner
20152016201720182019
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)69 06872 45274 01075 18377 344
Tilskudd til private barnehager19 27520 05920 85621 63422 563
Transportordninger4 4024 5964 8364 9055 103
Helsetjenester43 60844 95346 61947 27648 366
Andre stønader i naturalia1 7832 8441 6981 3691 312
 
Stønader i kontanter til husholdninger460 634478 468493 374505 536525 216
Pensjoner297 979313 209326 237342 340361 492
Alderspensjoner209 696221 573231 947242 968255 109
Uførepensjoner81 71485 20487 97993 07999 888
Andre pensjoner6 5706 4326 3126 2946 495
Arbeidsrelaterte stønader112 461114 203114 607110 129108 857
Arbeidsløshetsstønader13 84215 52314 03211 1239 482
Arbeidsavklaringspenger34 65034 57534 38232 66629 661
Stønader til attføring00000
Sykepenger42 78042 59544 17644 47546 757
Foreldrepenger19 30419 54619 66019 53720 451
Andre arbeidsrelaterte stønader1 8841 9642 3572 3282 505
Forsørgerstønader20 16019 71819 49619 12819 773
Barnetrygd15 11315 04315 03214 87415 757
Kontantstøtte1 6401 5681 6491 7171 611
Andre forsørgerstønader3 4073 1072 8152 5372 405
Utdanningsstønader11 34211 14111 73712 52613 357
Utdanningsstipend2 8762 6842 7983 1793 419
Konvertering av studielån5 7746 0596 4406 7197 068
Andre utdanningsstønader2 6922 3992 4992 6292 870
Sosiale stønader15 75216 82117 79617 99618 130
Sosialhjelp5 8366 2396 5947 0037 010
Bostøtte3 6603 8053 5123 6094 435
Introduksjonsstønad for innvandrere mv.2 8023 5184 3484 2573 551
Andre sosiale stønader3 4533 2603 3413 1273 134
Andre stønader2 9413 3753 5013 4163 607
Pasientskadeerstatninger9349869751 0101 078
Voldsoffererstatninger383410378277270
Andre erstatninger390354295292256
Øvrige stønader1 2341 6241 8521 8372 003

Tabell 5 
Offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Millioner kroner

Offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Millioner kroner
20142015201620172018
Totale utgifter1 429 9281 508 8481 570 6241 635 7301 706 698
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting132 039138 177135 762141 319148 108
02 Forsvar45 09547 50148 42955 55559 950
03 Offentlig orden og trygghet31 96333 16635 93037 81541 063
04 Næringsøkonomiske formål157 505164 101174 136181 023191 134
05 Miljøvern25 58527 03628 24729 19231 341
06 Bolig og nærmiljø21 29023 14025 57025 58727 449
07 Helse237 234250 097260 318270 455283 777
08 Fritid, kultur og religion47 50849 02952 19256 06058 391
09 Utdanning160 392169 455174 430183 168190 923
10 Sosial beskyttelse571 316607 147635 611655 557674 564

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB