Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Kvartalsvise tall
Årlige tall
Avslutta tidsserier. Tall fra før hovedrevisjonen i 2014
Avslutta tidsserier. Artstabeller fra før omleggingen av tabellverket i 2009:
Avslutta tidsserier. Formålstabeller fra før omleggingen av tabellverket i 2009:
Avslutta tidsserier. Tabeller fra nedlagt kommunestatistikk:

Brukerveiledning for statistikkbanken