Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

10722: Offentlig forvaltning. Skatter og avgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Skatter, avgifter:
mill. kr
Referansetid
Skatter, avgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

art
A114 Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer
Fra 2015 er Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer korrigert på grunn av refusjoner til aksjonærer som er fritatt fra skatt på utbytte og aksjegevinst. I 2015 utgjorde disse refusjonene om lag 1,6 milliarder kroner.

Brukerveiledning for statistikkbanken