Eiendomsskatt

Oppdatert: 16. juni 2020

Neste oppdatering: 15. juni 2021

Kommuner med eiendomsskatt
Eiendomsskatt i kommunene

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten, som opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mer.

Kontakt