Offentlig forvaltning

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4

Stigende offentlig overskudd

Offentlig forvaltnings overskudd er på vei oppover etter en periode med underskudd i 2020. Akkumulert for 3. kvartal 2021 er overskuddet beregnet til 135 milliarder kroner.

System for kvalitetssikring av offisiell statistikk

Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

Regionale inndelinger 2020

Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.

Fra offentlig underskudd til overskudd

Etter en periode med underskudd, anslås det nå et overskudd i offentlig forvaltning. Økte petroleumsinntekter og reduserte utgifter til koronarelaterte støtteordninger forklarer mye av utviklingen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet offentlig forvaltning.

faktasider