Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. februar 2017 4. kvartal 2016 Overskuddet halvert
24. februar 2017 4. kvartal 2016 Stor nedgang i overskuddet
8. desember 2016 3. kvartal 2016 Utgiftene overstiger 50 prosent av BNP
14. september 2016 2. kvartal 2016 Fallende overskudd
14. september 2016 4. kvartal 2015 Oppjusterte skatter
3. juni 2016 4. kvartal 2015 Forventer overskudd på 186 milliarder
26. februar 2016 4. kvartal 2015 Kraftig fall i petroleumsinntektene
28. november 2014 4. kvartal 2013 Redusert overskudd
26. februar 2015 4. kvartal 2014 Reduserte petroleumsinntekter
8. juni 2015 4. kvartal 2014 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
26. november 2015 4. kvartal 2014 Lavere overskudd
27. mai 2014 4. kvartal 2013 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
21. februar 2014 4. kvartal 2013 Nedgang i petroleumsinntektene
29. november 2013 4. kvartal 2012 Nye beregninger gir økte inntekter for 2011 og 2012
13. mai 2013 4. kvartal 2012 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
22. november 2012 4. kvartal 2011 Økte oljeinntekter og høyt overskudd
22. mars 2013 4. kvartal 2012 Lavere vekst i petroleumsinntektene
13. februar 2013 4. kvartal 2012 Større underskudd i kommuneforvaltningen
11. juni 2012 4. kvartal 2011 Oppjusterte inntekter
20. februar 2012 4. kvartal 2011 Mindre underskudd i kommuneforvaltningen
29. mars 2012 4. kvartal 2011 369 milliarder kroner i overskudd
27. april 2007 4. kvartal 2006 Kraftig vekst i overskuddet
5. juni 2007 4. kvartal 2006 Kraftig stigning i overskuddet
28. mars 2008 4. kvartal 2007 Økte inntekter og utgifter
27. mars 2009 4. kvartal 2008 Økte oljeinntekter gav stort overskudd
3. desember 2009 4. kvartal 2008 Ingen store endringer etter oppdatering
25. mars 2010 4. kvartal 2009 Lavere overskudd for offentlig forvaltning
3. juni 2010 4. kvartal 2009 Justerte inntekter for 2009
17. desember 2010 4. kvartal 2009 Justerte skatteinntekter øker overskuddet
30. mars 2011 4. kvartal 2010 263 milliarder kroner i overskudd1
3. juni 2011 4. kvartal 2010 Justerte inntekter for statsforvaltningen
2. desember 2011 4. kvartal 2010 Kraftig oppjustering av skatteinntektene
4. mai 2000 4. kvartal 1999 Overskuddet øker igjen
3. mai 2001 4. kvartal 2000 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
11. mars 2004 4. kvartal 2003 Overskuddet noe redusert
20. mars 2003 4. kvartal 2002 Overskuddet ble kraftig redusert
3. mai 2002 4. kvartal 2001 Lavere netto finansinvestering
14. juni 2002 4. kvartal 2001 Ny formålsgruppering av forvaltningens utgifter
30. april 2004 4. kvartal 2003 Overskuddet noe redusert
30. april 2003 4. kvartal 2002 Overskuddet ble kraftig redusert
10. mars 2005 4. kvartal 2004 Kraftig vekst i overskuddet
6. juni 2006 4. kvartal 2005 4 milliarder mer i offentlige inntekter
16. mars 2006 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
10. januar 2007 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst mellom 1995 og 2005
28. april 2006 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
6. desember 2005 4. kvartal 2004 Reviderte tall for offentlig forvaltning
29. april 2005 4. kvartal 2004 Kraftig vekst i overskuddet
6. mars 2007 4. kvartal 2006 Sterk vekst i overskuddet
21. mai 2008 4. kvartal 2007 Oppjusterte inntekter og utgifter
26. november 2008 4. kvartal 2007 Overskuddet oppjustert med 5,8 milliarder
20. november 2007 4. kvartal 2006 Oppjusterte inntekter for offentlig forvaltning i 2006
22. mai 2009 4. kvartal 2008 Justerte inntekter

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).