230667_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230667
Lavere overskudd
statistikk
2015-11-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 50 35 milliarder i 2014.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2014

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere overskudd

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er oppdatert med nye tall for 2013 og 2014. Både skatteinntektene og overskuddet er nedjustert sammenlignet med tidligere publiseringer.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20102011201220132014
Totale inntekter1 433 2831 580 5951 664 6771 662 5781 699 506
Totale utgifter1 148 1341 205 1221 254 1271 331 2461 416 584
Overskudd285 149375 474410 551331 332282 922
 
Overskudd i statsforvaltningen307 581394 979427 676354 512306 271
Overskudd i kommuneforvaltningen-22 432-19 505-17 126-23 180-23 349

For 2013 er statens inntekter fra petroleumsskattene redusert med om lag 15 milliarder kroner sammenlignet med forrige publisering. Dette gjør at offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringer, i 2013 beløper seg til 331 milliarder kroner, som er om lag 80 milliarder lavere enn året før.

Også for 2014 er statens skatteinntekter nedjustert, og er nå drøyt 6 milliarder lavere enn tidligere anslått. For kommuneforvaltningen er inntekter utenom skatt oppjustert noe mer enn utgiftene, og underskuddet er derfor litt lavere. For offentlig forvaltning samlet er overskuddet i 2014 beregnet til 283 milliarder kroner.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publiseringen i februar.