251999_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
251999
Forventer overskudd på 186 milliarder
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forventer overskudd på 186 milliarder

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2015 er nå oppdatert med nye tall. Overskuddet anslås nå til 186 milliarder kroner. Dette er 6 milliarder høyere enn tidligere anslått.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20112012201320142015
Totale inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 691 8641 682 753
Totale utgifter1 205 1221 254 1271 331 2461 416 5841 496 789
Overskudd375 474410 551331 332275 280185 964
 
Overskudd i statsforvaltningen394 979427 676354 512298 629202 637
Overskudd i kommuneforvaltningen-19 505-17 126-23 180-23 349-16 673

Statistikken er oppdatert med nye regnskaper, samt nye beregninger av skatter og avgifter. For statsforvaltningen innebærer oppdateringen bare mindre endringer, blant annet som følge av at budsjettall er erstattet med faktiske regnskapstall for statlige universiteter og høgskoler og andre nettobudsjetterende enheter. Overskuddet i staten i 2015 er nå beregnet til 203 milliarder kroner, cirka 1 milliard høyere enn først anslått. For en mer utfyllende artikkel om utviklingen siste år vises det til publiseringen i februar.

Lavere underskudd i kommuneforvaltningen

For kommuneforvaltningen viser de nye regnskapstallene at underskuddet ble drøyt 17 milliarder kroner i 2015. Dette er 7 milliarder lavere enn året før og 4 milliarder lavere enn tidligere anslått. Nedjusteringen skyldes blant annet ny informasjon om salg av fast eiendom, som nå er 2 milliarder høyere enn ved forrige publisering. I tillegg til dette, er inntektene fra eiendomsskatt og aksjeutbytte justert noe opp.

51 milliarder i overskudd 1. kvartal 2016

Kvartalsstatistikken viser at utgiftene vokser mer enn inntektene i offentlig forvaltning samlet i 1. kvartal 2016, noe som medfører redusert overskudd. Overskuddet er beregnet til 51 milliarder, noe som er drøyt 7 milliarder lavere enn samme kvartal året før. Skatteinntektene reduseres i 2016 – hovedsakelig som følge av lavere skatter fra petroleumssektoren. Samlede inntekter faller likevel ikke i 1. kvartal 2016, noe som blant annet skyldes vekst i inntektene fra renter og utbytte.