11143_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11143
4 milliarder mer i offentlige inntekter
statistikk
2006-06-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2005

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

4 milliarder mer i offentlige inntekter

Statistisk sentralbyrå publiserer nå oppdaterte tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2005. Totale inntekter er oppjustert med 4,1 milliarder kroner i forhold til tidligere beregnet. Totale utgifter er uendret.

Oppjusteringen av inntektene er et resultat av ny beregning av påløpte produksjonsskatter og skatt på inntekt og formue i offentlig forvaltning. Disse skattene er revidert opp med henholdsvis 1,9 og 2,1 milliarder. Dette fører til at overskuddet i offentlig forvaltning, målt ved nettofinansinvesteringer, er oppjustert med om lag 4,1 milliarder. Nettofinansinvesteringene er nå beregnet til 307,6 milliarder, en økning på 112 milliarder sammenlignet med 2004.

For stats- og kommuneforvaltningen innebærer oppdateringen kun mindre endringer i kapitalslit.