273243_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
273243
Oppjusterte skatter
statistikk
2016-09-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt kraftig i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjusterte skatter

Offentlig forvaltnings overskudd anslås til 201 milliarder kroner i 2015. Dette er om lag 15 milliarder høyere enn tidligere anslått.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20112012201320142015
Totale inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 693 3511 698 382
Totale utgifter1 205 1221 254 1271 331 2461 418 0711 497 540
Overskudd375 474410 551331 332275 280200 842
 
Overskudd i statsforvaltningen394 979427 676354 512298 453214 100
Overskudd i kommuneforvaltningen-19 505-17 126-23 180-23 173-13 259

Statistikken er oppdatert med nye regnskaper, samt nye beregninger av skatter og avgifter. Aksjestatistikk viser at personlige aksjonærer doblet sitt utbytte fra 2014 til 2015. Som en følge av dette er ordinær skatt på inntekt betydelig oppjustert. De økte utbyttene gir høyere skatteinntekter både i stats- og kommuneforvaltningen. Til tross for oppjusteringen av skattene er overskuddet i 2015 betydelig lavere enn de foregående årene. Dette skyldes kraftig fall i petroleumsinntektene kombinert med jevn vekst i offentlige utgifter.

For en mer utfyllende artikkel om utviklingen siste år vises det til publiseringen i februar.