279000_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/kvartal
279000
Utgiftene overstiger 50 prosent av BNP
statistikk
2016-12-08T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utgiftene overstiger 50 prosent av BNP

De samlede utgiftene i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er beregnet til om lag 1 550 milliarder kroner, noe som utgjør 50,1 prosent av BNP i samme periode. Det er første gang på mer enn 20 år at utgiftene overstiger halvparten av BNP.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Milliarder kroner
3. kvartal 20153. kvartal 2016EndringEndring i prosent
Siste kvartal
Totale inntekter416398-17-4,2
Totale utgifter374391174,5
Overskudd428-34.
Siste fire kvartaler
Totale inntekter1 7001 680-20-1,2
Totale utgifter1 4761 549734,9
Overskudd224131-92.

Den sterke veksten kan forklares ved at offentlige utgifter har økt, mens BNP har avtatt svakt de siste årene, målt i løpende priser. I offentlig forvaltning er det særlig utgiftene til investeringer, blant annet i vei og jernbane, som har bidratt til utgiftsveksten. Måler man utgiftene i forhold til Fastlands-Norges BNP, der blant annet utvinning av olje og gass er holdt utenom, er veksten mer moderat. Målt på denne måten har utgiftene steget til 57,7 prosent i tredje kvartal 2016, noe som er 1,8 prosentpoeng høyere enn for to år siden.

Les mer om utviklingen i BNP i nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB