84807_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
84807
Oppjusterte inntekter
statistikk
2012-06-11T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2011

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppjusterte inntekter

Offentlig forvaltnings inntekter er blitt oppjustert med i overkant av 4 milliarder kroner, til 1 577 milliarder, for 2011. Oppdaterte tall vedrørende skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum bidro til oppjusteringen.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2011 er nå oppdatert med nye tall. Det er i hovedsak ny informasjon vedrørende statsforvaltningens inntekter som er innarbeidet. For statsforvaltningens utgifter, og kommuneforvaltningen i sin helhet, er det kun små endringer.

Etter oppdateringene er offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringer, på 377 milliarder kroner for 2011.