11161_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11161
Overskuddet ble kraftig redusert
statistikk
2003-03-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2002

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Overskuddet ble kraftig redusert

Overskuddet til Offentlig forvaltning, målt ved nettofinansinvesteringene, ble redusert fra 208,7 milliarder i 2001 til 148 milliarder i 2002. Den kraftige reduksjonen skyldes både vekst i offentlig forvaltnings utgifter og en reduksjon i forvaltningens samlede inntekter.

De totale utgiftene i offentlig forvaltning gikk opp fra 632,3 milliarder i 2001 til 675,1 milliarder i 2002. Dette tilsvarer en vekst på 6,8 prosent. Denne økningen skyldes både vekst i konsumet og en økning i stønader til husholdningene.

Reduserte inntekter

Den viktigste forklaringen til reduksjonen i inntektene er at overføringer fra statens petroleumsvirksomhet (SDØE) gikk ned fra 76,5 milliarder i 2001 til 58,6 milliarder i 2002. Dessuten falt også overføringene fra Norges Bank bort i 2002. I 2001 utgjorde overføringene fra Norges Bank 10,7 milliarder kroner.

Økte utgifter i statsforvaltningen

Statsforvaltningens totale utgifter økte fra 492,7 milliarder i 2001 til 572,5 milliarder i 2002. Dette tilsvarer en vekst på 16,2 prosent. Denne betydelige utgiftsveksten skyldes at staten overtok spesialhelsetjenesten i 2002. Eierskiftet av sykehusene kommer også til uttrykk gjennom en reduksjon av kommuneforvaltningens utgifter fra 234,2 milliarder i 2001 til 196,9 milliarder i 2002.