11123_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11123
Justerte inntekter
statistikk
2009-05-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2008

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Justerte inntekter

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er nå oppdatert med nye tall. Det er i hovedsak nye beregninger for påløpte produksjonsskatter og ny informasjon om skatt på inntekt ved utvinning av petroleum som er oppdatert siden publisering i mars.

Nye beregninger for skatt på inntekt ved utvinning av petroleum oppjusterer inntektene med 3,4 milliarder kroner. Dette motvirkes av nedjustering av flere påløpte produksjonsskatter, særlig gjelder dette for merverdiavgift som nedjusteres med 1,6 milliarder. Samlet gir dette totale inntekter på 1 435,7 milliarder kroner, en oppjustering på 692 millioner.

Totale utgifter summerer seg til 957,4 milliarder. Dette er uforandret fra forrige publisering.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publisering i mars. http://www.ssb.no/emner/12/01/offinnut/