54193_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
54193
Justerte inntekter for statsforvaltningen
statistikk
2011-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2010

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Justerte inntekter for statsforvaltningen

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2010 er nå oppdatert med nye tall. Det er i hovedsak ny informasjon vedrørende statsforvaltningens inntekter som er innarbeidet. For statsforvaltningens utgifter og kommuneforvaltningen i sin helhet er det kun små endringer.

Ny informasjon vedrørende merverdiavgift samt trygde- og pensjonspremier bidrar til å oppjustere statsforvaltningens inntekter i 2010 med 2,3 milliarder kroner til 1 205 milliarder kroner. Det er ingen endringer på statsforvaltningens totale utgifter, men grunnet revisjon av regnskaper for helseforetak flyttes i underkant av 2 milliarder kroner fra produktkjøp til husholdninger til kjøp av varer og tjenester.

For kommuneforvaltningen er det kun små endringer fra publiseringen i mars 2011.

Offentlig forvaltnings overskudd i 2010, målt ved nettofinansinvesteringer, er etter oppdateringene 266 milliarder kroner.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publisering i mars .

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen