220310_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
220310
Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
statistikk
2015-06-08T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Statens petroleumsinntekter falt med 50 milliarder i 2014.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2014

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall for offentlig forvaltning

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2014 er nå oppdatert med nye tall. Overskuddet anslås nå til 287 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 2 milliarder siden forrige publisering.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20102011201220132014
Totale inntekter1 433 2831 580 5951 664 6771 679 3271 703 219
Totale utgifter1 148 1341 205 1221 254 1271 331 6571 415 864
Overskudd285 149375 474410 551347 670287 355
 
Overskudd i statsforvaltningen307 581394 979427 676371 209311 505
Overskudd i kommuneforvaltningen-22 432-19 505-17 126-23 539-24 150

Statistikken er oppdatert med nye regnskaper og nye beregninger av skatter og avgifter. For statsforvaltningen innebærer oppdateringen bare mindre justeringer. I kommuneforvaltningen er enkelte inntektsposter, blant annet løpende overføringer og salgs- og oppdragsinntekter, justert noen ned. Det samme gjelder investeringer i fast realkapital på utgiftssiden.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publiseringen i februar.