11117_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11117
Justerte inntekter for 2009
statistikk
2010-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2009

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Justerte inntekter for 2009

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2009 er nå oppdatert med nye tall. Det er i hovedsak ny informasjon vedrørende påløpt skatt på inntekt og formue og nye beregninger for påløpte produksjonsskatter som er oppdatert siden publisering i mars.

Ny informasjon vedrørende påløpt skatt på inntekt og formue oppjusterer inntektene med 2,42 milliarder kroner for offentlig forvaltning. Dette fordeler seg på 1,32 milliarder i statsforvaltningen og 1,1 milliarder i kommuneforvaltningen. Nye beregninger for merverdiavgift reduserer samtidig påløpte produksjonsskatter med 800 millioner. Totale inntekter for offentlig forvaltning er etter oppdateringen 1 3332 milliarder kroner.

Totale utgifter summerer seg til 1 099 milliarder. Dette er uforandret fra forrige publisering. Overskuddet målt ved nettofinansinvesteringer er etter oppdateringene 2352 milliarder kroner.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publisering i mars. http://www.ssb.no/emner/12/01/offinnut/arkiv/art-2010-03-25-01.html

1Tall i enkelte tabeller ble rettet 04. juni

2Rettet 08. juni

Tabeller

Tabeller til publiseringen