283297_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/kvartal
283297_tabell
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter4. kvartal 2016

Innhold