159146_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
159146
Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
statistikk
2014-05-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall for offentlig forvaltning

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter for 2013 er nå oppdatert med nye tall. Overskuddet anslås nå til 327 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på om lag 7 milliarder siden forrige publisering.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20092010201120122013
Totale inntekter1 345 4011 424 7571 574 6231 655 0671 659 590
Totale utgifter1 094 5041 142 2271 200 5201 250 6161 332 473
Overskudd250 896282 529374 102404 451327 116
 
Overskudd i statsforvaltningen276 656309 792397 585426 519357 298
Overskudd i kommuneforvaltningen-25 758-27 266-23 485-22 067-30 180

Statistikken er oppdatert med nye regnskaper og nye beregninger av skatter og avgifter. I statsforvaltningen er inntektene nedjustert med omkring 4 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av lavere skatter og avgifter. Samtidig er utgiftene nedjustert med 2 milliarder kroner, blant annet som følge av nye tall for statlige sykehus og universiteter.

Økt underskudd i kommunene

For kommuneforvaltningen er underskuddet oppjustert til 23,4 milliarder kroner i 2013, målt i bokførte verdier. Utgiftene, inkludert nettoinvesteringer, er revidert opp med 4,5 milliarder kroner, samtidig som inntektene er nedjustert med 900 millioner kroner. Tallene er endret fordi det nå er innarbeidet nye regnskaper fra kommunene og fylkeskommunene.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publisering i februar .

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.