11171_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/arkiv
11171
Justerte skatteinntekter øker overskuddet
statistikk
2010-12-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2009

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Justerte skatteinntekter øker overskuddet

Ny informasjon om påløpt skatt på inntekt og formue resulterer i en betydelig oppjustering av offentlig forvaltnings inntekter for 2009. For forvaltningens utgifter er det kun mindre endringer, og overskuddet øker dermed fra 235 til 247 milliarder kroner.

Oppdateringene gjelder i all hovedsak nye tall for påløpte skatter på inntekt og formue, samt innarbeidede årsregnskap fra helseforetakene. Den nye informasjonen vedrørende påløpt skatt på inntekt og formue viser større skatteinntekter fra de etterskuddspliktige på om lag 20 milliarder kroner. Samtidig nedjusteres inntekter fra forskuddspliktige og skatt på inntekt fra petroleum noe.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter oppdatering utgjør henholdsvis 1 346 og 1 098 milliarder kroner. Overskuddet målt ved nettofinansinvesteringer er etter oppdateringene 247 milliarder kroner.

For en mer utfyllende artikkel om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter vises det til publisering i mars .

Tabeller

Tabeller til publiseringen