271053_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/kvartal
271053
Fallende overskudd
statistikk
2016-09-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false
Overskuddet i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er beregnet til 164 milliarder kroner. Dette er mer enn 60 milliarder lavere enn de fire foregående kvartalene.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallende overskudd

Overskuddet i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er beregnet til 164 milliarder kroner. Dette er mer enn 60 milliarder lavere enn de fire foregående kvartalene.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Milliarder kroner
2. kvartal 20152. kvartal 2016EndringEndring i prosent
Siste kvartal
Totale inntekter441437-3-0,8
Totale utgifter370391215,6
Overskudd7046-24.
Siste fire kvartaler
Totale inntekter1 6841 696120,7
Totale utgifter1 4571 532755,2
Overskudd227164-63.
Figur 1. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Siste fire kvartaler

I de siste to årene har offentlig forvaltnings utgifter i gjennomsnitt vokst med drøyt 1 prosent hvert kvartal. Inntektene har derimot gått svakt ned i samme periode. Det er først og fremst lavere skatteinntekter fra petroleumssektoren, kombinert med relativt stor vekst i offentlige investeringer, som forklarer denne utviklingen.