Skatterekneskap

Oppdatert: 19. april 2021

Neste oppdatering: 19. mai 2021

Endring i samla skatteinnbetalingar hittil i år
Innbetalt skatt hittil i år

Utvalde tabellar frå denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.

Kontakt

Christopher Okazaki Hansen

christopher.hansen@ssb.no

40 90 26 61

Eivind Andreas Sirnæs Egge

eivind.egge@ssb.no

40 90 26 65