Skatteregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Betydeleg auke i innbetalt skatt

Frå januar til mars blei det betalt inn 359,8 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 38,4 prosent meir enn i første kvartal i fjor. Utanom petroleumsskattar var auken på 10 prosent.

Auke i skatteinnbetalingane

I 2021 blei det betalt inn 966,7 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 108,3 milliardar meir enn i 2020.

Auke i skatteinntektene

Frå januar til juli i år blei det betalt inn 543 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 24 milliardar, eller 4,7 prosent, meir enn i same periode i fjor.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatteregnskap.