Skatteregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Auke i skatteinntektene

Frå januar til juli i år blei det betalt inn 543 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 24 milliardar, eller 4,7 prosent, meir enn i same periode i fjor.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatteregnskap.

faktasider