Skatteregnskap

Statistikk

Eiendomsskatt
Statistikken viser omfang, bruk og inntekter fra eiendomsskatten i kommunene.
Skatterekneskap
Skatterekneskapen syner dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Høge gassprisar gav enorme skatteinntekter

  Innbetalt skatt i 2022 vart prega av store innbetalingar frå petroleumssektoren. Dette året utgjorde innbetalt skatt på utvinning av petroleum heile 41 prosent av samla skatteinntekter. Det er rekordhøgt.

 2. Betydeleg auke i innbetalt skatt

  Frå januar til mars blei det betalt inn 359,8 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 38,4 prosent meir enn i første kvartal i fjor. Utanom petroleumsskattar var auken på 10 prosent.

 3. Auke i skatteinnbetalingane

  I 2021 blei det betalt inn 966,7 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 108,3 milliardar meir enn i 2020.

 4. Auke i skatteinntektene

  Frå januar til juli i år blei det betalt inn 543 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 24 milliardar, eller 4,7 prosent, meir enn i same periode i fjor.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatteregnskap.