Tabeller

Tabell 1. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 2. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 3. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 4. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 5. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 6. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 7. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 8. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 9. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 10. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 11. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 12. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 13. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 14. Hovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 15. Hovedtall for konsum. Kjeda volumtal/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 16. Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 17. Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 18. Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 19. Konsum i husholdninger. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 20. Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 21. Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 22. Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 23. Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 24a. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 24b. Bruttoinvestering i fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 25a. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 25b. Bruttoinvestering i fast realkapital etter hovednæring. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 26a. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 26b. Bruttoinvestering i fast realkapital etter hovednæring. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 27a. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 27b. Bruttoinvestering i fast realkapital etter hovednæring. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 28a. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 28b. Bruttoinvestering i fast realkapital etter hovednæring. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 29. Eksport. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 30. Eksport. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 31. Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 32. Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 33. Eksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal [xlsx]

Tabell 34. Import. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 35. Import. Kjeda volumtall/faste priser fra basisår. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 36. Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 37. Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 38. Import. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2) [xlsx]

Tabell 39. Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 [xlsx]

Tabell 40. Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før [xlsx]

Tabell 41. Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Lønnstakere og selvstendige. 1000 [xlsx]

Tabell 42. Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode [xlsx]

Tabell 43. Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner [xlsx]

Tabell 44. Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner [xlsx]

Tabell 45. Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode [xlsx]

Tabell 46. Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 47. Lønnskostnader. Sesongjustert. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 48. Lønnskostnader. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode [xlsx]

Tabell 49. Utbetalt lønn. Sesongjustert. Millioner kroner [xlsx]

Tabell 50. Utbetalt lønn. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode [xlsx]