Finansielle sektorregnskaper

10706: Finansielle sektorregnskaper, etter sektor, finanspost og motsektor (mill. kr) 1995K4 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 19 Valgte

Søk

finanspost

Totalt 53 Valgte

Søk

motsektor

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 97 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Torbjørn Cock Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 639
tcr@ssb.no

Måleenhet
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Andre endringer:
mill. kr
Referansetid
Beholdning:
Slutten av kvartalet
Transaksjoner:
31.12.
Andre endringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken