Tidligere utgaver av Kulturstatistikk

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Kulturstatistikk 2021 Analyse 9. desember

    Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  2. Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020 Artikkel 13. januar

    Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien. For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

2021

  1. Kulturstatistikk 2020 Analyse 10. desember

    Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.