Utgitte bøker

Tabell 1: Norske bøker og originalt utanlandske bøker i omsetning utgitt i Noreg. Tall på titler.

Tabell 2: Utgitte bøker klassifisert etter emne. Antall titler. 2022

Tabell 3: Andre typer utgivelser. Antall titler

Tabell 4: Utgitte bøker klassifisert etter utgiverspråk og emne

Tabell 5: Norske og utenlandske skjønnlitterære bøker, etter genre/type. Antall titler

Tabell 6: Oversatte bøker, etter originalspråk. Antall titler

Tabell 7: Barne- og ungdomslitteratur, etter genre og utgiverspråk. Antall titler

Omsetning

Tabell 8: Den Norske Forleggerforening. Bokomsetning til utsalgspriser. Millioner kroner

Opphavspersoner

Tabell 9: Titler med norske opphavspersoner av originale norske utgivninger fordelte på menn og kvinner

Tabell 10: Norske opphavspersoner av emneinndelte originale norske utgivninger fordelte på menn og kvinner

Lesing

Tabell 11: Prosentandel papirboklesere og antall minutt brukt til lesing av bøker en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, husholdningsinntekt, yrkesstatus og landsdel