Aviser

Tabell 1: Antall aviser og opplag for ulike typer aviser. I 1 000 eksemplar

Tabell 2: Antall betalte nettaviser og opplag, i 1 000 eksemplar

Tabell 3: Dagsaviser som fikk produksjonstilskudd

Uke- og fagpresse

Tabell 4: Ukespresse. Tall på blad og opplag per utgivning, etter gruppe, sammenlignbare titler

Tabell 5: Fagpresse. Tallet på periodika og opplag per utgiving, etter gruppe