Folkebibliotek

Tabell 1: Folkebibliotek. Utlån av bøker, etter fylke

Tabell 2: Folkebibliotek. Utlån av andre medium og nedlastinger e-bøker, etter fylke

Tabell 3: Folkebibliotek. Besøk totalt og besøk per innbygger, etter fylke

Tabell 4: Folkebibliotek. Bøker og annet fysisk materiale, etter fylke

Tabell 5: Aktivitet i folkebibliotek. Besøk, arrangement og antall deltakere på arrangement, etter fylke

Tabell 6: Folkebibliotek. Bøker for voksne og barn, etter fylke

Tabell 7: Folkebibliotek. Lønns- og medieutgifter (1 000 kr), etter fylke

Fylkesbibliotek

Tabell 8: Fylkesbibliotek. Utlån og regnskap

Fengselsbibliotek

Tabell 9: Fengselsbibliotek. Bestand og utlån

Fag- og forskningsbibliotek

Tabell 10: Fag- og forskningsbibliotek 2022

Pliktavlevering

Tabell 11: Pliktavlevering av materiale til Nasjonalbiblioteket

Bibliotekbruk

Tabell 12: Andel av befolkningen som har vært på folkebibliotek og gjennomsnittlig antall besøk siste 12 måneder, etter kjønn, alder og utdanning. 2021

Tabell 13: Andel av befolkningen siste 12 måneder som har brukt ulike tilbud sist de var på et folkebibliotek, etter ulike befolkningsgrupper. 2021. Prosent

Tabell 14: Andel personer med innvandrerbakgrunn som har vært på folkebibliotek og gjennomsnittlig antall besøk per person, blant alle og blant besøkende, siste 12 måneder. 2021

Tabell 15: Andel besøkende med innvandrerbakgrunn siste 12 måneder som har brukt ulike tilbud sist de var på folkebibliotek, etter ulike kjennetegn. 2021. Prosent