Film og kino

Tabell 1: Besøk ved kinoene, etter kinotype

Tabell 2: Virksomheten ved kinoene, etter eierform

Tabell 3: Langfilmpremierer, etter produksjonsland

Tabell 4: Norsk filminstitutt. Tilskudd til audiovisuell produksjon, antall filmer, type tilskuddsordning og beløp. 1 000 kr

Tabell 5: Besøk på kino siste 12 måneder, etter menn og kvinner, alder, utdanning, husholdsinntekt, yrkesstatus og landsdel. Andel av befolkningen (prosent)

Tabell 6: Besøk på kino siste 12 måneder, etter menn og kvinner, alder, utdanning, husholdsinntekt, yrkesstatus og landsdel. Gjennomsnittlig tall på besøk

Tabell 7: Statlige tilskudd til regionale filmsenter og filmfond. 1 000 kr

Tabell 8: Avgiftsinntekt til Norsk kino- og filmfond og Medietilsynet. Fondsavgift fordelt på kino og video. 1 000 kr