Samlinger

Tabell 1: Museum og samlinger. Størrelse på samlingene. I 1 000

Tabell 2: Kulturhistoriske bygninger og farkoster

Tabell 3: Utstillinger i norske museum

Besøk

Tabell 4: Ulike aktiviteter i museene, etter type aktivitet og fylke

Tabell 5: Besøk på museene

Tabell 6: Kunstarenaer, ulike typer besøk etter fylke

Tabell 7: Andel av befolkningen (prosent) som har vært på museum etter kjønn, alder og utdanning

Tabell 8: Gjennomsnittlig antall besøk på museum etter kjønn, alder og utdanning

Universell utforming

Tabell 9: Museum som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne

Økonomi og drift

Tabell 10: Museum og samlinger. Driftsinntekter og driftskostnader. Millioner kroner

Tabell 11: Årsverk ved museum og samlinger