402669
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stskog/aar
402669
statistikk
2019-11-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
stskog, Skogeiendommer, skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbrukSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogeiendommer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

125 566

skogeiendommer

Skogeiendommer og produktivt skogareal
2018
Antall eiendommerAndelProduktivt skogarealAndel
I alt125 566100,069 988 122100,0
Produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar42 47534,32 383 8223,4
100-249 dekar33 03226,15 406 2347,7
250-499 dekar21 85017,37 765 72511,1
500-999 dekar15 45912,210 824 22115,5
1 000-1 999 dekar7 9596,310 946 27415,6
2 000-4 999 dekar3 5882,910 563 57615,1
5 000-19 999 dekar9740,88 447 12012,1
20 000 dekar eller mer2290,213 651 15119,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Produktivt skogareal fordelt på fylker og størrelsesklasser

Produktivt skogareal fordelt på fylker og størrelsesklasser1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 eller mer
1Omfatter eiendommer i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal.
2018
Hele landet69 988 1222 383 8225 406 2347 765 72510 824 22110 946 27410 563 5768 447 12013 651 151
Fylke
Østfold2 333 13093 853221 817312 257410 393440 131325 854370 363158 463
Akershus og Oslo3 267 855107 122218 510316 918399 652364 295343 615521 302996 442
Hedmark12 719 293200 612380 261552 527825 6421 093 6621 665 4582 722 6035 278 528
Oppland6 495 769213 436468 574636 911897 151986 8061 107 5721 052 7941 132 525
Buskerud5 503 488114 066295 568454 865823 281938 0301 220 9461 118 086538 648
Vestfold1 267 93875 429163 278180 605216 895163 420141 44158 437268 433
Telemark5 161 97993 035230 981429 089733 0071 045 3631 309 398750 843570 263
Aust-Agder3 549 75670 270152 984242 113:850 5431 221 161::
Vest-Agder2 470 97899 778275 218496 615769 231551 722234 048::
Rogaland1 377 520111 305220 657266 852326 633282 256148 75121 0670
Hordaland2 432 566201 834481 672598 891657 968346 657145 54300
Sogn og Fjordane2 275 986144 844345 761520 869:372 548164 95788 577:
Møre og Romsdal2 790 660195 416427 403574 822754 981578 389227 54132 1070
Trøndelag10 416 554219 630531 778954 4991 503 4071 771 4171 764 210911 1332 760 480
Nordland4 510 981226 632504 077704 020917 446802 015325 125163 847867 819
Troms - Romsa2 652 839199 375475 541519 367544 859359 019210 27490 761253 642
Finnmark - Finnmárku760 83217 18512 1544 505:07 682:689 543

Tabell 2 
Skogeiendommer fordelt på fylke og eiendomsstørrelse

Skogeiendommer fordelt på fylke og eiendomsstørrelse1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 eller mer
1Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.
2018
Hele landet125 56642 47533 03221 85015 4597 9593 588974229
Fylke
Østfold4 9661 6621 353881595316108456
Akershus og Oslo5 1681 9031 3498865752621135822
Hedmark10 4493 7162 3441 5471 15277654528782
Oppland10 8983 7312 8691 8061 26171537012323
Buskerud7 4401 9911 8051 2661 15667239913813
Vestfold3 3611 3421 0055143151275053
Telemark6 6041 6681 4111 1901 0297504519015
Aust-Agder4 6161 278932680:601410::
Vest-Agder6 3591 7041 6571 3801 10941788::
Rogaland4 9002 0491 356760466210563-
Hordaland9 4903 5722 9381 71195725953--
Sogn og Fjordane7 2982 5342 1101 473:2785612:
Møre og Romsdal9 3653 5052 6241 6251 090432845-
Trøndelag13 9233 9013 2032 6432 1401 28360510642
Nordland11 2424 1033 0781 9881 3305911222010
Troms - Romsa9 0363 4722 9161 48680227075105
Finnmark - Finnmárku4513448214:-3:4

Tabell 3 
Skogavvirkning for salg fordelt på fylke og eiendomsstørrelse. Kubikkmeter

Skogavvirkning for salg fordelt på fylke og eiendomsstørrelse. Kubikkmeter1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 dekar eller mer
1Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Skogavvirkningstallene er basert på data fra Skogfondregisteret.
Hele landet
20149 595 332379 223906 1731 185 9901 554 0911 398 6221 424 7111 293 0751 453 447
201510 114 263424 435923 8331 331 5211 605 7651 525 1071 525 8091 262 6021 515 191
201610 167 326496 355990 9001 372 8661 527 8021 650 1051 515 6051 174 0501 439 643
201710 515 878504 8171 051 4551 293 1531 669 3151 662 1631 569 3241 184 8681 580 783
201810 978 200525 4681 113 9551 391 4291 843 4171 715 8141 636 6571 302 7421 448 718
Fylke
Østfold823 95043 016132 652147 939182 628145 83387 46056 54827 874
Akershus og Oslo904 60038 98879 042150 768141 357123 34978 562122 370170 164
Hedmark2 990 959119 027202 161194 511298 767327 642457 306575 665815 880
Oppland1 412 17661 632126 577150 106250 643280 812255 659170 874115 873
Buskerud1 083 04748 56277 427113 658209 041177 011233 314173 36750 667
Vestfold435 96439 91488 44772 47969 03854 91044 6799 12157 376
Telemark687 69012 84734 26873 491121 326126 631145 566101 66171 900
Aust-Agder414 58012 23525 81045 92054 61686 506149 87239 621-
Vest-Agder338 52212 81240 69280 923114 52364 52524 252::
Rogaland96 3446 49123 56618 17519 46320 555::-
Hordaland291 95339 156120 19276 58645 0768 2412 702--
Sogn og Fjordane133 00514 01040 16438 13426 2366 192:-:
Møre og Romsdal289 64635 15134 06172 24369 35752 69626 138--
Trøndelag861 92032 62567 610121 358198 140196 029110 83344 97290 353
Nordland178 4879 00218 11324 91134 63539 0157 5565 87439 381
Troms - Romsa35 357-3 17310 2278 5715 8673 8251 8001 894
Finnmark - Finnmárku000000000

Tabell 4 
Skogeiendommer med skogavvirkning for salg etter fylke og eiendomsstørrelse.

Skogeiendommer med skogavvirkning for salg etter fylke og eiendomsstørrelse.1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000 - 1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 dekar eller mer
1Avirkningsdataene kommer fra virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).
Hele landet
201413 9381 3502 4432 6332 8962 2311 584634167
201513 9651 3542 2842 6712 9212 2981 634629174
201614 0371 4312 3072 6742 8952 3571 584621168
201713 6831 4942 3572 4882 7822 2251 546608183
201813 6881 4542 2832 5402 8712 2291 528604179
Fylke
2018
Østfold1 02911121221922115276326
Akershus og Oslo85297148180179129584120
Hedmark2 37731837534537734233521075
Oppland1 5811942722553082671858317
Buskerud1 4731152022443392432249511
Vestfold666117194149102653153
Telemark903561061351891841715111
Aust-Agder627325684106161160280
Vest-Agder7374010418125212136....
Rogaland1481833363122....0
Hordaland442831531047521600
Sogn og Fjordane3114975866824..0..
Møre og Romsdal5046995118117792600
Trøndelag1 6331311993114023381804824
Nordland31524527480591646
Troms - Romsa9007192522944
Finnmark - Finnmárku000000000

Tabell 5 
Skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift fordelt på fylke og produktivt skogareal

Skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift fordelt på fylke og produktivt skogareal1
Med aktiv jordbruksdrift i altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20000 dekar eller mer
1Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.
2018
Hele landet31 5746 4107 7656 7475 6503 2451 41231728
Fylke
Østfold1 853379540387305155:23:
Akershus og Oslo1 63735543437627712555123
Hedmark2 4904834934734183162098315
Oppland3 732720896787659:1894:
Buskerud1 867252386384392258:46:
Vestfold1 1473163602191686024--
Telemark1 183172201210253:12128:
Aust-Agder61169869311812410318-
Vest-Agder937119178222259:26::
Rogaland2 146754607370:12231:-
Hordaland2 57760982263338411019--
Sogn og Fjordane2 341525670610:132306:
Møre og Romsdal2 029415547436402187393-
Trøndelag4 707742977:94467429738:
Nordland1 479335344317288153384-
Troms - Romsa766120202:1567321:-
Finnmark - Finnmárku7245225-----

Tabell 6 
Skogfondregnskapet. Total beholdning og utbetalinger og innbetalinger fordelt på fylke og størrelsesklasse. 1 000 kroner

Skogfondregnskapet. Total beholdning og utbetalinger og innbetalinger fordelt på fylke og størrelsesklasse. 1 000 kroner
Beholdning per 1. januarBruttoverdi, skogavvirkning for salgAvsatt skogfondUtbetalt skogfondUtbetalt skogfond uten skattefordelUtbetalt skogfond med 85 % skattefordel
2018
Hele landet1 644 6684 412 005645 746421 2002 320418 880
Fylke
Østfold138 359360 76853 90531 00016730 833
Akershus og Oslo139 572376 90245 74226 90019726 703
Hedmark316 4331 274 852173 519120 400613119 787
Oppland214 483558 30984 92859 20034258 858
Buskerud200 619429 77169 49545 60017445 426
Vestfold86 861164 90226 81718 200::
Telemark112 183261 24640 66929 40011229 288
Aust-Agder74 271156 29830 68217 60010217 498
Vest-Agder58 008139 59425 82814 600::
Rogaland20 58644 4377 0665 6001585 442
Hordaland37 317115 83216 3037 60007 600
Sogn og Fjordane22 08555 4636 8322 30002 300
Møre og Romsdal47 51198 27613 4097 300::
Trøndelag144 566313 80045 58833 00025132 749
Nordland27 09553 9124 4222 2001272 073
Troms - Romsa4 2556 9074832000200
Finnmark - Finnmárku46473759000

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt skogeiendommene og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personlig skogeier

Skogeier som eier skog i egenskap av enkeltperson. Sameier blir eid av flere personlige skogeiere. I denne statistikken er det for sameier plukket ut en referanseperson.

Upersonlig skogeier

Staten og Opplysningsvesenets fond, statsallmenninger og bygdeallmenninger, aksjeselskap, stiftelser, kommuner og fylker mv.

Skogeiendom

Landbrukseiendom med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogeiendommer etter størrelsesklasse

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres i hovedsak på fylkesnivå, men også på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi et bilde av skogbrukets betydning som næring og en oversikt over skogeiendommene og hvordan de blir utnyttet. Statistikken om hvem skogeierne er gjennom opplysninger om alder, kjønn, inntektsforhold og utdanningsnivå blir fra og inntektsåret 2008 publisert i statistikken Skogeiernes inntekt.

2006 er første år med fulltelling av skogeiendommer basert på registre. Tidligere har det vært fulltelling av skogeiendommene i de fullstendige landbrukstellingene i 1979 og 1989, og det har vært separate skogbrukstellinger i 1920-27, 1957 og 1967. I mellomtiden har tilsvarende strukturstatistikk vært basert på utvalgsundersøkelser.

Brukere og bruksområder

Strukturstatistikk for skogbruket blir først og fremst brukt i offentlig forvaltning og av organisasjonene i skogbruket. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre sentrale brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

SSB publiserer årlig en egen skogavvirkningsstatistikk og en skogkulturstatistikk med de samme datakildene som i denne statistikken. Det er koblingen mot Landbruksregisteret som gjør at vi her kan fordele skogavvirkningsstatistikken og skogkulturstatistikken etter størrelsesgrupper. Statistikken kan sammenlignes med tall fra Landbrukstellingene i 1979 og 1989. Utvalgstellingene for Landbruket i 1990-årene og Landbruksundersøkelsen i 2000 og i 2004 har også mye sammenliknbar statistikk, selv om de bygger på utvalg.

Landsskogtakseringen publiserer også tall for produktivt skogareal. Dette tallet er høyere enn det produktive skogarealet med bakgrunn i eiendommene i Landbruksregisteret. For det første omfatter Landsskogtakseringen all produktiv skog. For eiendommene vi bruker fra Landbruksregisteret er det en avgrensing til eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Landsskogtakseringen får dessuten med en del lauvskog som oppfyller kravene til produktiv skog, men som skogeierne selv ikke regner som produktiv. Landsskogtakseringen har ikke problemer med frafall.

Det blir både publisert statistikk der skogeiendommen er enheten og der den personlige skogeieren er enheten i statistikken Skogeierens inntekter. Her gir vi en kort forklaring av sammenhengen mellom skogeier og skogeiendom: En skogeiendom er summen av det produktive skogarealet en skogeier eier innenfor en kommune. Siden et par tusen skogeiere har skog i flere kommuner, blir det et lavere tall for personlige skogeiere enn for skogeiendommer med personlig skogeier.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken for skogeiendommene omfatter alle eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Ved publisering av resultater for skogeiendommer har vi i de tilfellene der en eier er registrert med flere eiendommer i Landbruksregisteret i en og samme kommune, slått dem sammen til en eiendom. En statsallmenning blir alltid regnet som en skogeiendom.

 

Datakilder og utvalg

Til og med 2011 har statistikken omfattet skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal i Landbruksregisteret. Eiendommer med en og samme eier i en kommune er slått sammen til en eiendom.

I forbindelse med Landbrukstelling 2010 ble det tatt i bruk en ny metodikk for å definere populasjonen av landbrukseiendommer. Ved hjelp av opplysninger fra digitale kart (digitalt eiendomskart fra Matrikkelen og AR-STAT m.fl), registeropplysninger fra Matrikkelen og Landbruksregisteret er det utarbeidet en ny populasjon over landbrukseiendommer og skogeiendommer. Dette har ført til at antall skogeiendommer har økt.

Opplysningene om landbrukseiendommene kombineres med opplysninger på eiendomsnivå fra ulike datakilder som Skogfonddatabasen til Landbruksdirektoratet og Virkesdatabasen for skogfond- og måleopplysninger (VSOP).

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen egen datainnsamling. Statistikken bygger på eksisterende datakilder.

Statistikken er basert på koplinger av datafiler. Innholdet i datafilene er kontrollert hver for seg. Arealopplysninger i Landbruksregisteret blir sjekket ved mistanke om feil. Eksempler på slik kontroll: Landbrukseiendommer som har avvirket for salg, men som står oppført uten produktivt skogareal eller med et areal som ikke står i forhold til avvirkningskvantumet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall offentliggjøres ikke hvis det fører til fare for identifisering av enkeltperson eller foretak.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken for skogeiendommer kan sammenliknes med statistikk fra de fullstendige Landbruks- og Skogbrukstellingene. Antall skogeiendommer har variert en del gjennom årene. Skogbrukstellinga 1967 viste at det var vel 128 300 skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Ved Landbrukstellinga i 1979 var antallet redusert til 120 900 skogeiendommer. Ved tellinga 10 år etter var det 125 500 skogeiendommer. Med utgangspunkt i Landbruksregisteret i 2005 var det 116 502 skogeiendommer. I 2009 var det igjen 120 000 skogeiendommer. Ved innføring av ny metode for å identifisere landbrukseiendommer i 2012, ble antall skogeiendommer 131 800. For 2014 har vi ved en nøyere gjennomgang havnet på 128 200 skogeiendommer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Den største feilkilden fra 2012 er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. En har funnet at ca 920 000 dekar produktivt skogareal ligger på eiendomsteiger som ikke har gårds- og bruksnummer. Andre feilkilder er feilføringer og manglende opplysninger ved innlegging av data i de ulike databasene som statistikken bygger på. Under editeringen av dataene i de ulike databasene kan det også oppstå nye feil.

 

Til og med 2011 var det omtrent 2-3 prosent av tømmeret vi ikke klarte å knytte til en eiendom eller som ble avvirket på skogeiendommer med mindre enn 25 dekar produktivt skogareal. Fra og med 2012 henter vi data om skogavvirkning fra Skogfonddatabasen i stedet for Virkesdatabasen VSOP. I kombinasjon med at antall eindommer har økt, er det ubetydelig mengder tømmer som ikke kan knyttes til en eiendom. For personer som eier skog sammen i sameie, bygger personopplysninger i statistikken bare på opplysninger om oppgitt referanseperson. Tall for Finnmark mangler for mye av statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB