313775
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stskog/aar
313775
statistikk
2017-09-22T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
stskog, Skogeiendommer, skogeiendommer, skogeiere, hogstkvantum, produktivt skogareal, avvirkning, skogfond, skogplanting, tømmerhogst, kombinasjonsbrukSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogeiendommer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

127 544

skogeiendommmer i 2016

Skogeiendommer og produktivt skogareal
2016
Antall eiendommerAndelProduktivt skogarealAndel
I alt127 544100,069 855 566100,0
Produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar43 71634,42 437 5843,5
100-249 dekar33 42526,25 465 9477,8
250-499 dekar22 08917,37 856 23711,2
500-999 dekar15 55912,210 869 16015,6
1 000-1 999 dekar7 9916,311 005 71515,8
2 000-4 999 dekar3 5592,810 480 23915,0
5 000-19 999 dekar9740,88 545 19712,2
20 000 dekar eller mer2310,213 195 48818,9

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Skogfondregnskapet. Total beholdning og utbetalinger og innbetalinger fordelt på fylke og størrelsesklasse. 1 000 kroner

Skogfondregnskapet. Total beholdning og utbetalinger og innbetalinger fordelt på fylke og størrelsesklasse. 1 000 kroner
Beholdning per 1. januarBruttoverdi, skogavvirkning for salgAvsatt skogfondUtbetalt skogfondUtbetalt skogfond uten skattefordelUtbetalt skogfond med 85 % skattefordel
2016
Hele landet1 442 9313 266 147488 196387 80321 424366 379
Fylke
Østfold122 285247 28539 77632 6751 67231 003
Akershus og Oslo123 739271 67032 15725 0461 63723 409
Hedmark284 002929 567128 507115 6736 597109 076
Oppland183 645422 62265 59451 8503 96847 882
Buskerud170 742335 97253 65539 7612 04837 713
Vestfold77 62793 27620 93215 28152714 754
Telemark99 203191 17328 73922 8041 18721 617
Aust-Agder65 483124 32624 79519 16046018 700
Vest-Agder48 55686 73814 61612 64924612 403
Rogaland17 56747 7268 8785 6951755 519
Hordaland29 28188 58912 2735 1363154 820
Sogn og Fjordane20 11840 7273 9422 5322792 253
Møre og Romsdal35 66083 03413 6005 4722585 215
Sør-Trøndelag54 353109 06915 74614 76871414 053
Nord-Trøndelag80 117143 67621 39016 42591615 508
Nordland26 46743 5193 2452 6693692 300
Troms - Romsa4 0857 17935120956152
Finnmark - Finnmárku------

Tabell 2 
Skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift fordelt på fylke og produktivt skogareal

Skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift fordelt på fylke og produktivt skogareal1
Med aktiv jordbruksdrift i altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20000 dekar eller mer
1Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.
2016
Hele landet32 8226 7068 0917 0715 8483 3341 42032230
Fylke
Østfold1 922407551404320:6319:
Akershus og Oslo1 73237946239529113650145
Hedmark2 6044885345014423322118412
Oppland3 890764945..68943818952:
Buskerud1 933274403393:26015148:
Vestfold1 2193343882401726223--
Telemark1 216173200224251200135303
Aust-Agder61762939012412910019-
Vest-Agder954122181222:14325::
Rogaland2 210789:38627411926:-
Hordaland2 64062583765138511626--
Sogn og Fjordane2 411535694:378136286:
Møre og Romsdal2 125:55447941619839:-
Sør-Trøndelag2 320330456538526366:11:
Nord-Trøndelag2 565447567540459314:30:
Nordland1 587:370349301157403:
Troms - Romsa799127:2101597015:-
Finnmark - Finnmárku784725:-:---

Tabell 3 
Skogeiendommer med skogavvirkning for salg etter fylke og eiendomsstørrelse.

Skogeiendommer med skogavvirkning for salg etter fylke og eiendomsstørrelse.1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000 - 1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 dekar eller mer
1Avirkningsdataene kommer fra virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).
Hele landet
201215 1241 4752 6112 8803 1502 4841 698655171
201314 3361 4242 4822 7182 9972 2961 597652170
201413 9381 3502 4432 6332 8962 2311 584634167
201513 9651 3542 2842 6712 9212 2981 634629174
201614 0371 4312 3072 6742 8952 3571 584621168
Fylke
2016
Østfold99514521520419713665276
Akershus og Oslo831110153162153136603918
Hedmark2 36231937535737034132720667
Oppland1 5721582502933042691968616
Buskerud1 56211622424834628223210311
Vestfold518..12411610154354..
Telemark95951951492072191745311
Aust-Agder642..537811916917437..
Vest-Agder6834693179212122......
Rogaland22944..494232....0
Hordaland5768817915899438..0
Sogn og Fjordane409641051268126700
Møre og Romsdal5415811013213480....0
Sør-Trøndelag825459916222919774118
Nord-Trøndelag948731381791841801413617
Nordland319204474945515116
Troms - Romsa66....82316734
Finnmark - Finnmárku000000000

Tabell 4 
Skogavvirkning for salg fordelt på fylke og eiendomsstørrelse. Kubikkmeter

Skogavvirkning for salg fordelt på fylke og eiendomsstørrelse. Kubikkmeter1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 dekar eller mer
1Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Skogavvirkningstallene er basert på data fra Skogfondregisteret.
Hele landet
20129 007 083338 255796 2361 078 6331 394 0891 357 8921 351 3761 250 5551 440 047
20139 145 857394 559864 8221 114 6831 358 7731 256 4821 277 1051 337 7201 541 713
20149 595 332379 223906 1731 185 9901 554 0911 398 6221 424 7111 293 0751 453 447
201510 114 263424 435923 8331 331 5211 605 7651 525 1071 525 8091 262 6021 515 191
201610 167 326496 355990 9001 372 8661 527 8021 650 1051 515 6051 174 0501 439 643
Fylke
Østfold716 34657 247122 639126 735139 332114 65573 46749 14933 122
Akershus og Oslo802 22340 97187 311107 235108 400136 18671 01696 808154 296
Hedmark2 762 94392 830172 753206 408245 021297 902403 396513 586831 047
Oppland1 324 21882 652109 550178 768187 119241 465230 006182 419112 239
Buskerud1 042 98141 01891 597104 458180 395169 970213 672174 64667 225
Vestfold305 695:39 18656 48945 13837 32645 5729 673:
Telemark613 48815 62937 94161 28295 617125 619144 07159 77573 554
Aust-Agder396 538:17 42624 61551 104112 217141 32943 109:
Vest-Agder261 71418 70535 97965 27167 52355 614:::
Rogaland140 73725 178:38 80319 48819 284::-
Hordaland305 32727 54690 095109 13756 63920 1521 282:-
Sogn og Fjordane139 83212 65526 33455 77631 39412 2731 400--
Møre og Romsdal280 77018 58941 37067 35780 50447 543::-
Sør-Trøndelag380 7529 57926 10255 71887 848120 91552 85411 86715 869
Nord-Trøndelag498 77017 01148 86179 46690 289106 32584 41921 09651 303
Nordland168 9254 42910 60434 16433 10524 8734 6047 89349 253
Troms - Romsa26 067::1 1848 8867 7862 213353 828
Finnmark - Finnmárku---------

Tabell 5 
Skogeiendommer fordelt på fylke og eiendomsstørrelse

Skogeiendommer fordelt på fylke og eiendomsstørrelse1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 eller mer
1Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.
2016
Hele landet127 54443 71633 42522 08915 5597 9913 559974231
Fylke
Østfold5 0401 7231 359892603308108416
Akershus og Oslo5 2071 9241 3508895822761056021
Hedmark10 6153 8012 3821 5811 16777655327778
Oppland10 9943 7982 8751 8351 26372035812322
Buskerud7 4842 0161 8131 2691 16067340513513
Vestfold3 4431 3921 0345243121254754
Telemark6 6391 7021 4141 1991 0207494538715
Aust-Agder4 6751 317930688:60840366:
Vest-Agder6 4101 7311 6811 3881 10741782::
Rogaland4 9602 1211 341766472205514-
Hordaland10 3404 1113 1321 764992:::-
Sogn og Fjordane7 3002 5212 1341 46983626758::
Møre og Romsdal9 4153 5372 6241 6421 099435726-
Sør-Trøndelag7 6312 1521 8371 4961 2206812082611
Nord-Trøndelag6 4571 7941 4291 1549356163959638
Nordland11 3384 1853 0832 0091 3205851262010
Troms - Romsa9 1233 5272 9231 50980727369105
Finnmark - Finnmárku4733648415:::-4

Tabell 6 
Produktivt skogareal fordelt på fylker og størrelsesklasser

Produktivt skogareal fordelt på fylker og størrelsesklasser1
I altStørrelsesklasse etter produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar100-249 dekar250-499 dekar500-999 dekar1000-1999 dekar2000-4999 dekar5000-19999 dekar20 000 eller mer
1Omfatter eiendommer i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal.
2016
Hele landet69 855 5662 437 5845 465 9477 856 23710 869 16011 005 71510 480 2398 545 19713 195 488
Fylke
Østfold2 327 27996 996222 472316 157416 575430 695334 556350 270159 558
Akershus og Oslo3 243 106107 825218 975317 082403 269384 602323 011548 602939 740
Hedmark12 603 089203 886385 951565 305832 8561 090 5721 688 9322 678 2745 157 313
Oppland6 433 061217 082469 828647 752894 696993 1841 077 0641 051 2591 082 197
Buskerud5 476 698115 237297 357455 234821 904937 7581 228 7211 098 413522 075
Vestfold1 263 88277 891168 112184 434212 922162 308131 29958 407268 510
Telemark5 105 72194 670231 770432 690727 2961 043 8701 312 646718 219544 561
Aust-Agder3 551 79971 522153 288244 919:862 1901 200 336493 786:
Vest-Agder2 464 356100 437278 911500 309768 817558 935217 357::
Rogaland1 374 784114 291217 608268 664330 460280 327137 11826 3160
Hordaland2 600 498227 797509 292617 843676 172:::0
Sogn og Fjordane2 267 187142 819348 728520 518578 178356 775167 782::
Møre og Romsdal2 789 832196 511426 287583 076760 005588 126192 21643 6110
Sør-Trøndelag3 922 749122 577306 674536 819849 705924 845574 651229 233378 246
Nord-Trøndelag6 514 38198 724237 065416 681658 526869 5161 184 754866 5922 182 522
Nordland4 490 731229 616504 191711 990910 212789 173333 811155 744855 994
Troms - Romsa2 664 731201 624476 893531 798550 427363 306193 26490 490256 930
Finnmark - Finnmárku761 68318 08012 5474 966:::0716 882

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt skogeiendommene og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personlig skogeier

Skogeier som eier skog i egenskap av enkeltperson. Sameier blir eid av flere personlige skogeiere. I denne statistikken er det for sameier plukket ut en referanseperson.

Upersonlig skogeier

Staten og Opplysningsvesenets fond, statsallmenninger og bygdeallmenninger, aksjeselskap, stiftelser, kommuner og fylker mv.

Skogeiendom

Landbrukseiendom med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogeiendommer etter størrelsesklasse

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres i hovedsak på fylkesnivå, men også på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi et bilde av skogbrukets betydning som næring og en oversikt over skogeiendommene og hvordan de blir utnyttet. Statistikken om hvem skogeierne er gjennom opplysninger om alder, kjønn, inntektsforhold og utdanningsnivå blir fra og inntektsåret 2008 publisert i statistikken Skogeiernes inntekt.

2006 er første år med fulltelling av skogeiendommer basert på registre. Tidligere har det vært fulltelling av skogeiendommene i de fullstendige landbrukstellingene i 1979 og 1989, og det har vært separate skogbrukstellinger i 1920-27, 1957 og 1967. I mellomtiden har tilsvarende strukturstatistikk vært basert på utvalgsundersøkelser.

Brukere og bruksområder

Strukturstatistikk for skogbruket blir først og fremst brukt i offentlig forvaltning og av organisasjonene i skogbruket. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre sentrale brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

SSB publiserer årlig en egen skogavvirkningsstatistikk og en skogkulturstatistikk med de samme datakildene som i denne statistikken. Det er koblingen mot Landbruksregisteret som gjør at vi her kan fordele skogavvirkningsstatistikken og skogkulturstatistikken etter størrelsesgrupper. Statistikken kan sammenlignes med tall fra Landbrukstellingene i 1979 og 1989. Utvalgstellingene for Landbruket i 1990-årene og Landbruksundersøkelsen i 2000 og i 2004 har også mye sammenliknbar statistikk, selv om de bygger på utvalg.

Landsskogtakseringen publiserer også tall for produktivt skogareal. Dette tallet er høyere enn det produktive skogarealet med bakgrunn i eiendommene i Landbruksregisteret. For det første omfatter Landsskogtakseringen all produktiv skog. For eiendommene vi bruker fra Landbruksregisteret er det en avgrensing til eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Landsskogtakseringen får dessuten med en del lauvskog som oppfyller kravene til produktiv skog, men som skogeierne selv ikke regner som produktiv. Landsskogtakseringen har ikke problemer med frafall.

Det blir både publisert statistikk der skogeiendommen er enheten og der den personlige skogeieren er enheten i statistikken Skogeierens inntekter. Her gir vi en kort forklaring av sammenhengen mellom skogeier og skogeiendom: En skogeiendom er summen av det produktive skogarealet en skogeier eier innenfor en kommune. Siden et par tusen skogeiere har skog i flere kommuner, blir det et lavere tall for personlige skogeiere enn for skogeiendommer med personlig skogeier.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken for skogeiendommene omfatter alle eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Ved publisering av resultater for skogeiendommer har vi i de tilfellene der en eier er registrert med flere eiendommer i Landbruksregisteret i en og samme kommune, slått dem sammen til en eiendom. En statsallmenning blir alltid regnet som en skogeiendom.

 

Datakilder og utvalg

Til og med 2011 har statistikken omfattet skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal i Landbruksregisteret. Eiendommer med en og samme eier i en kommune er slått sammen til en eiendom.

I forbindelse med Landbrukstelling 2010 ble det tatt i bruk en ny metodikk for å definere populasjonen av landbrukseiendommer. Ved hjelp av opplysninger fra digitale kart (digitalt eiendomskart fra Matrikkelen og AR-STAT m.fl), registeropplysninger fra Matrikkelen og Landbruksregisteret er det utarbeidet en ny populasjon over landbrukseiendommer og skogeiendommer. Dette har ført til at antall skogeiendommer har økt.

Opplysningene om landbrukseiendommene kombineres med opplysninger på eiendomsnivå fra ulike datakilder som Skogfonddatabasen til Landbruksdirektoratet og Virkesdatabasen for skogfond- og måleopplysninger (VSOP).

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ingen egen datainnsamling. Statistikken bygger på eksisterende datakilder.

Statistikken er basert på koplinger av datafiler. Innholdet i datafilene er kontrollert hver for seg. Arealopplysninger i Landbruksregisteret blir sjekket ved mistanke om feil. Eksempler på slik kontroll: Landbrukseiendommer som har avvirket for salg, men som står oppført uten produktivt skogareal eller med et areal som ikke står i forhold til avvirkningskvantumet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall offentliggjøres ikke hvis det fører til fare for identifisering av enkeltperson eller foretak.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken for skogeiendommer kan sammenliknes med statistikk fra de fullstendige Landbruks- og Skogbrukstellingene. Antall skogeiendommer har variert en del gjennom årene. Skogbrukstellinga 1967 viste at det var vel 128 300 skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Ved Landbrukstellinga i 1979 var antallet redusert til 120 900 skogeiendommer. Ved tellinga 10 år etter var det 125 500 skogeiendommer. Med utgangspunkt i Landbruksregisteret i 2005 var det 116 502 skogeiendommer. I 2009 var det igjen 120 000 skogeiendommer. Ved innføring av ny metode for å identifisere landbrukseiendommer i 2012, ble antall skogeiendommer 131 800. For 2014 har vi ved en nøyere gjennomgang havnet på 128 200 skogeiendommer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Den største feilkilden fra 2012 er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. En har funnet at ca 920 000 dekar produktivt skogareal ligger på eiendomsteiger som ikke har gårds- og bruksnummer. Andre feilkilder er feilføringer og manglende opplysninger ved innlegging av data i de ulike databasene som statistikken bygger på. Under editeringen av dataene i de ulike databasene kan det også oppstå nye feil.

 

Til og med 2011 var det omtrent 2-3 prosent av tømmeret vi ikke klarte å knytte til en eiendom eller som ble avvirket på skogeiendommer med mindre enn 25 dekar produktivt skogareal. Fra og med 2012 henter vi data om skogavvirkning fra Skogfonddatabasen i stedet for Virkesdatabasen VSOP. I kombinasjon med at antall eindommer har økt, er det ubetydelig mengder tømmer som ikke kan knyttes til en eiendom. For personer som eier skog sammen i sameie, bygger personopplysninger i statistikken bare på opplysninger om oppgitt referanseperson. Tall for Finnmark mangler for mye av statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB